Αναζήτηση Συνεργατών

 

Η εταιρεία μας πεισματικά αρνείται να προσλάβει ανθρώπους με μη νόμιμες συμβάσεις και δίχως να καταβάλει τις ασφαλιστικές ή φορολογικές εισφορές.

Καθώς όμως ο ανταγωνισμός κυριαρχείται από τέτοιου είδους συνθήκες εργασίας αναγνωρίζουμε ότι το παρόν μοντέλο εργασίας είναι πλέον ξεπερασμένο καθώς δεν καλύπτει τις ανάγκες ούτε της εταιρείας αλλά ούτε και των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου, αναζητούμε ταλαντούχους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα αμοίβονται ανάλογα με τα αποτελέσματα και με δελτίο παροχής υπηρεσιών ως σύμβουλοι.

Ενθαρρύνουμε μάλιστα νέους με ιδέες όπως μας υποδείξουν νέες αγορές και επιθμούν να συνεργαστούν μαζί μας προς την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων.

Επιπλέον θεωρούμε πεπαλαιωμένο και το μοντέλο εργασίας από το γραφείο και ως εκ τούτου οι συνεργάτες που θα επιλεγούν δεν χρειάζεται κατ ανάγκην να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρεία μας και μπορούν να εργάζονται όποτε θέλουν από όπου θέλουν.

Πέραν της δυνατότητας έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, τα μόνα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι συνεργάτες είναι καλή γνώση Ελληνικών, Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.